ប្រភេទការងារទាំង៥ដែលពេញនិយមបំផុតនៅប្រទេសជប៉ុន

ប្រភេទការងារទាំង៥ដែលពេញនិយមបំផុតនៅប្រទេសជប៉ុន

គ្រូភាសាអង់គ្លេស

ការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាលា គឺជាការងារទូទៅបំផុតសម្រាប់ជនបរទេស។ ទោះបីជាមិនសូវទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់យ៉ាងណាក្តី ក៏វាទទួលបាននូវបទពិសោធន៏ដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន ពីសិស្សដែលខ្លួនបានបង្រៀន។

ជំនាញIT

ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនជាច្រើនជួលអ្នកជំនាញព័ត៌មានវិទ្យាបរទេសដូចជា វិស្វករផ្នែកអគ្គីសនីជាដើម ការងារទាំងនេះក្លាយជាការងារសាមញ្ញទី ២ ដែលជនបរទេសធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន។ ជាធម្មតាការងារប្រភេទនេះតម្រូវឲ្យជនបរទេសមានជំនាញផ្នែកទាំងនោះ។

អ្នកបកប្រែ / អ្នកបកប្រែភាសា

ស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសទាំងតែងតែត្រូវការអ្នកដែលចេះច្រើនភាសាដើម្បីបកប្រែការងារទូទៅ ចំណែកឯប្រទេសជប៉ុនក៏ត្រូវការអ្នកបកប្រែជាច្រើនរូបដែរ លើសពីនេះការបកប្រែមិនត្រឹមតែភាសាជប៉ុនទៅអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏មានភាសាជាច្រើនទៀតផងដែរ។ ការងារទាំងនេះភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មល្បែងដែលការធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មនិងការលេងល្បែងជាដើម។ 

បុគ្គលិកផ្នែកលក់

អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់អន្តរជាតិបុគ្គលិកផ្នែកលក់និងតំណាងផ្នែកលក់គឺជាមុខតំណែងមួយចំនួនដែលក្រុមហ៊ុនជប៉ុនក្នុងស្រុកចូលចិត្តបំពេញជាមួយជនបរទេស។ អ្នកដែលធ្វើការជាផ្នែកនេះពិតជាមានសារះប្រយោជន៏ចំពោះជនបរទេសក្នុងការអនុវត្តភាសាជប៉ុនជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ 

បុគ្គលិកសេវាកម្ម

ដរាបណាអ្នកមានជំនាញភាសាជប៉ុន និងមានទិដ្ឋាការដែលមានសុពលភាព (អ្នកអាចរកការងារធ្វើនៅក្នុងឧស្សាហកម្មសេវាកម្ម។ ការងារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ដូចជាសណ្ឋាគារនិងរមណីយដ្ឋានក៏ដូចជាភោជនីយដ្ឋាននិងហាងកាហ្វេនៅក្នុងតំបន់ទេសចរណ៍ដែលមានភាពមមាញឹកនឹងត្រូវបានបើកជាពិសេសសម្រាប់ជួលបុគ្គលិកបរទេសពីព្រោះជំនាញភាសាពីររបស់ពួកគេអាចជាទុនមួយដែលល្អនៅពេលដល់ប្រទេសជប៉ុន។

រៀបរៀងដោយបុគ្គលិកភាសាជប៉ិនមិរ៉ៃ

Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again