មិរ៉ៃ គ្រុប
みらい グループ

Media

Student Exchange Program in Narita Japanese Language School

សៅរ៍ ១១ មករា ,២០២០ ០០:០០ 72

អបអរសាទរកូនសិស្សសាលាភាសាជប៉ុនមិរ៉ៃដែលត្រូវបានជ្រើសរើសអោយទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌នៅប្រទេសជប៉ុន

Japanese Culture Exchange Program

អាទិត្យ ០៥ មករា ,២០២០ ០០:០០ 109

សាលាភាសាជប៉ុនមិរ៉ៃនឹងធ្វើការជ្រើសរើសសិស្សនិស្សិតដែលមានបំណងចង់ទៅធ្វើការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន

បុណ្យ ណូអែល

ពុធ ២៥ ធ្នូ ,២០១៩ ០០:០០ 69

បុណ្យ ណូអែល នៅប្រទេសជប៉ុន ត្រូវបានប្រជាជនជប៉ុននិយមធ្វើឡើង ដូចនៅកម្ពុជាដែរ

អាហារូបករណ៍ចាប់ពីរយ:ពេល ៦ខែ ដល់ ១ឆ្នាំ ពេញ

សៅរ៍ ០២ វិច្ឆិកា ,២០១៩ ០០:០០ 866

សាលាភាសាជប៉ុនមិរ៉ៃសូមជំរាបជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សអោយបានជ្រាបថាវគ្គសិក្សាភាសាជប៉ុនថ្មីនឹងចាប់ផ្តើមនៅពេលខាងមុខនេះ

ពត៌មានស្តីពីការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន

ពុធ ០៩ តុលា ,២០១៩ ០០:០០ 473

បទបង្ហាញស្តីអំពីអាហារូបករណ៍ និងការសិក្សាបង់ថ្លៃនៅប្រទេសជប៉ុន

បទបង្ហាញស្តីអំពីអាហារូបករណ៍ និងការសិក្សាបង់ថ្លៃនៅប្រទេសជប៉ុន

អាទិត្យ ១៤ កក្តដា ,២០១៩ ០០:០០ 454

បទបង្ហាញស្តីអំពីអាហារូបករណ៍ និងការសិក្សាបង់ថ្លៃនៅប្រទេសជប៉ុនរបស់វាគ្មិកិត្តិយសដែលអញ្ចើញមកពីសាកលវិទ្យាល័យ និងសាលាល្បីៗនៅប្រទេសជប៉ុន

ឱកាសទៅសិក្សានិងធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន

អាទិត្យ ០៧ កក្តដា ,២០១៩ ០០:០០ 860

សាលាភាសាជប៉ុនមិរ៉ៃ បាននិងកំពុងផ្ដល់ឱកាសអោយសិស្សនិស្សិតទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេស

Special occasions for students who want to study in Japan

សៅរ៍ ២៦ មករា ,២០១៩ ១៣:៣៣ 625

Numerous scholarships are waiting for those who specialize in Japanese

សៅរ៍ ២៦ មករា ,២០១៩ ១២:៥៧ 605

Workshop on Employment Opportunity as a Permanent Staff in Japan

សៅរ៍ ២៦ មករា ,២០១៩ ១២:៤៣ 461

register

Opportunities

Video

អាទិត្យ ០៥ មករា ,២០២០ ០០:០០ 109
ពុធ ២៥ ធ្នូ ,២០១៩ ០០:០០ 69
សៅរ៍ ០២ វិច្ឆិកា ,២០១៩ ០០:០០ 866
ពុធ ០៩ តុលា ,២០១៩ ០០:០០ 473
អាទិត្យ ១៤ កក្តដា ,២០១៩ ០០:០០ 454